Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Poniedziałek, 19 sierpnia 2019
oferty pracy: 1744
oferty praktyk i staży: 169
zarejestrowani pracodawcy: 291
A A A

Program Praktyk Zawodowych - II nabór

05.06.2017

Dla studentów Administracji Publicznej, Ekonomii, Elektrotechniki, Elektroniki i Telekomunikacji, Informatyki, Inżynierii Materiałowej, Ochrony Środowiska i Pielęgniarstwa

unia.png

 

Skany Kart pracy i innych dokumentów dot. PPZ prosimy przesyłać na adres: praktyki@pwsztar.edu.pl

 

Firmy zakwalifikowane do projektu - II edycja naboru.

Poniżej prezentujemy listę firm, które wezmą udział w projekcie PPZ - II edycja naboru. O miejscu swojej praktyki decydował student w porozumieniu z opiekunem praktyk z ramienia uczelni oraz w konsultacji z wybraną firmą oferującą miejsce na praktykę.

Administacja

 1. Kancelaria Adwokacka adw Sebastian Strzesak
 2. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie  Kancelaria Komornicza w Tarnowie Katarzyna Molenda-Skowera

Ochrona środowiska

 1. Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o.
 2. Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
 3. Grupa Azoty JRCh Sp. z o.o.
 4. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
 5. Stalprodukt S.A.
 6. Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.
 7. Urząd Gminy Ciężkowice
 8. Urząd Gminy Szerzyny
 9. Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
 10. Urząd Miasta Tarnowa
 11. Urząd Miasta w Ryglicach
 12. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Delegatura w Tarnowie

Koniec naboru Podmiotów/Pracodawców przyjmujących na praktyki zawodowe

Dnia 9 lutego 2018 roku zakończył się nabór Podmiotów/Pracodawców przyjmujących studentów na praktyki zawodowe w ramach projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych". Przedstawiamy listę firm, które zgłosiły chęć udziału w projekcie wraz z liczbą miejsc na praktykę:

Administracja

 1. Kancelaria Adwokacka adw Sebastian Strzesak - 1 miejsce;
 2. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie  Kancelaria Komornicza w Tarnowie Katarzyna Molenda-Skowera - 1 miejsce.

Ochrona środowiska 

 1. Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o. – 2 miejsca;
 2. Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice- 1 miejsce;
 3. Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. – 2 miejsca;
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. – 1 miejsce;
 5. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie – 1 miejsce;
 6. Stalprodukt S.A. – 1 miejsce;
 7. Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. – 3 miejsca;
 8. Urząd Gminy Ciężkowice – 1 miejsce;
 9. Urząd Gminy Gromnik – 1 miejsce;
 10. Urząd Gminy Szerzyny – 1 miejsce;
 11. Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej – 1 miejsce;
 12. Urząd Miasta Tarnowa – 4 miejsca;
 13. Urząd Miejski w Ryglicach – 2 miejsca;
 14. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Delegatura w Tarnowie – 1 miejsce;
 15. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego - 1 miejsce. 

 

Zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne

Zapraszamy studentów do II etapu rekrutacji czyli na rozmowy kwalifikacyjne do Programu praktych zawodowych, II nabór (dodatkowa edycja). Rozmowy rekrutacyjne odbędą się 7 lutego 2018 r. (środa) w godzinach od 8:30 do 9:10 dla kierunku Administracja i od 16:00 do 19:30 dla Ochrony środowiskaO szczegółach poinformujemy mailowo i telefonicznie bezpośrednio zainteresowanych. Rozmowy zostaną przeprowadzone w budynku C, pok. 300b.  

 

 

DRUGA REKRUTACJA studentów z kierunków Administarcja i Ochrona środowiska do projektu Program praktyk zawodowych

Do udziału w projekcie zapraszamy studentów III roku studiów stacjonarnych z kierunku Administracja i studentów II roku studiów stacjonarnych z kierunku Ochrona środowiska. Płatny program 6-miesięcznych praktyk zawodowych (stypendium w łącznej wysokości do 10 000 zł dla każdego studenta) współfinansowany jest ze środków unijnych. 

Celem tego projektu jest nabycie przez studenta nowych lub pogłębienie już posiadanych umiejętności, wiedzy i zachowań niezbędnych podczas wykonywania zawodu w branży ściśle związanej z kierunkiem kształcenia oraz stworzenie przydatnej sieci kontaktów zawodowych. 

Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do zapoznania się z OgłoszeniemRegulaminem rekrutacji i do złożenia osobiście uzupełnionego Kwestionariusza w Biurze Karier, Projektów i Współpracy, budynek C, sala 300e, w godz. 8:00-16:00 najpóźniej do 30 stycznia 2018 r.

 

Nabór PODMIOTÓW/PRACODAWCÓW przyjmujących na praktyki zawodowe

Do dnia 9 lutego 2018 r. trwa nabór Podmiotów/Pracodawców, którzy zdecydują się na przyjęcie studentów PWSZ w Tarnowie z kierunku Administracja i Ochrona środowiska na 6-miesięczne płatne praktyki zawodowe w ramach projektu PPZ. 

Zachęcamy do zapoznania się z Ogłoszeniem i Regulaminem naboru oraz do złożenia Formularza zgłoszeniowego

Zapraszamy do współpracy.

 

Nabór uczelnianych opiekunów praktyk

Wszystkich nauczycieli akademickich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem i Regulaminem oraz do złożenia Formularza zgłoszeniowego do dnia 30 stycznia 2018 r. w Biurze Karier, Projektów i Współpracy.

 

 

Do pobrania:

Pierwsza strona Dziennika pilotażowej praktyki zawodowej  .doc 

 

Praca aplikacyjna

Praca aplikacyjna, którą realizuje Student, powstaje w wyniku jego inspiracji udziałem w projekcie 6-miesięcznych praktyk zawodowych. Temat pracy jest wynikiem dyskusji i współpracy Studenta i jego dwóch Opiekunów (zakładowego i uczelnianego) przy udziale Promotora (o ile nie jest nim równocześnie uczelniany Opiekun praktyk).

Aplikacyjna praca dyplomowa podejmuje temat praktyczny związany najczęściej ze specyfiką podmiotu, w którym realizowana jest praktyka zawodowa lub ze specyfiką branży, której dotyczy. Istotą tego typu prac jest możliwość praktycznego zastosowania niektórych rozwiązań w danym obszarze lub branży.

Na pierwszej stronie pracy aplikacyjnej oraz na stronie, na której umieszczamy podane poniżej zdanie, należy zamieścić logotypy projektowe. Należy pamiętać, że logotypy powinny być w oryginalnych kolorach. Logotypy znajdziesz tutaj>

Na pierwszej (drugiej, trzeciej) stronie pracy aplikacyjnej (jeżeli nie jest to możliwe, to na ostatniej stronie pracy) należy umieścić następujące zdanie: „Praca została zainspirowana udziałem w projekcie pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Projekt koordynowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, wniosek o projektu nr POWR.03.01.00-00-P002/15”.

 

Dotyczy: Praw autorskich do prac dyplomowych w ramach PPZ, (opinia Prawnika, listopad 2017) ---->TUTAJ

 

 

Prosimy o kserowanie biletów miesięcznych wydrukowanych przez kasę fiskalną zaraz po ich zakupie, nie przyjmujemy "wyblakłych" - niewidocznych biletów. 

 

Zmiany w "Zasadach zwrotu kosztów w ramach programu PZ" !

Zmianie ulega treść pkt 5., a dokładnie ostatnie zdanie, które otrzymuje następujące brzmienie: " Ostatni wniosek powinien zostać złożony nie później niż tydzień po zakończeniu praktyk".

 

Zasady wypełnienia wniosków o zwrot kosztów

Wnioski o zwrot kosztów prosimy uzupełniać komputerowo (wersja edytowalna)! Wszystkie dokumenty wymagane w projekcie dostępne są poniżej w wersji edytowalnej. Na dokumentach prosimy o wpisywanie adresu zameldowania, który podali Państwo w umowie.

Zwrot kosztów następuje „z dołu”, tzn. jeżeli chcemy uzyskać zwrot kosztu najmu za miesiąc lipiec, należy to uwzględnić dopiero we wniosku składanym po zakończeniu tego miesiąca, czyli w sierpniu. We wniosku należy podać okres za jaki starają się Państwo o zwrot kosztów najmu lub biletu miesięcznego w rubryce "Wykaz poniesionych kosztów".

Faktury przelowowe prosimy płacić ze swojego imiennego konta. Nie przyjmujemy i nie zwracamy kosztów zakupu faktur zapłaconych z konta siostry, brata, rodziców czy znajomych.  

Aby uzyskać zwrot kosztów najmu mieszkania (pokoju) należy dołączyć do wniosku o zwrot kosztów następujące dokumenty;

 1. ksero umowy najmu lokalu mieszkalnego (oryginał do wglądu);
 2. wyliczenie zwrotu za koszt najmu;
 3. dowód przelewu na konto wynajmującego;
 4. ksero listy obecności praktykanta na praktyce (karta pracy praktykanta na pilotażowej praktyce zawodowej) za okres, za który student ubiega się o zwrot kosztów.

Sposób wyliczenia zwrotu kosztu najmu – przykład:

 • okres, za który student ubiega się o zwrot kosztów najmu to od 1 lipca do 31 lipca;
 • w umowie najmu mieszkania (pokoju) opłata za najem wynosi 310 zł miesięcznie;
 • liczba dni w miesiącu lipcu: 31 dni;
 • student w podanym okresie odbył 20 dni praktyki (wg listy obecności);
 • 310 zł : 31 dni = 10 zł/dzień;
 • 20 dni praktyki x 10 zł = 200 zł;
 • czyli kwota podlegająca zwrotowi to 200 zł.

Ważne: Może się zdarzyć, iż w umowie najmu lokalu mieszkalnego jako najemcy są wymienione dwie osoby (lub więcej osób) i podana jest kwota najmu dla dwóch osób (lub więcej). Należy w takiej sytuacji we wniosku o zwrot kosztów dodatkowych w rubryce „Krótkie uzasadnienie dodatkowych kosztów poniesionych podczas odbywania praktyki” szczegółowo uzasadnić, dlaczego ubiegają się Państwo o zwrot kwoty innej niż kwota podana w umowie najmu, np.;

 • w umowie najmu widnieją dwie osoby jako najemcy;
 • kwota najmu w umowie to 700 zł na dwie osoby miesięcznie, czyli 350 zł / osobę;
 • we wniosku wnioskujemy o zwrot 350 zł;
 • w rubryce „Krótkie uzasadnienie……” wpisujemy szczegółowo na jakiej podstawie wyliczyliśmy kwotę 350 zł.

Należy także zwrócić uwagę na to, aby w potwierdzeniach wykonania przelewu jako ODBIORCA widniało imię i nazwisko (lub nazwa) wynajmującego, który jest wymieniony w umowie najmu lokalu mieszkalnego.  Aby nie powielać dopinania do wniosków kopii umowy najmu (do 1-go składanego wniosku należy kopię umowy najmu dopiąć - oryginał do wglądu), należy w poleceniu przelewu w rubryce "tytuł operacji" wpisać: opłata za najem za miesiąc ........ zgodnie z umową najmu numer ..... lub opłata za najem za miesiąc ..... zgodnie z umową najmu zawartą dnia ...... Natomiast we wniosku o zwrot kosztów, w rubryce "Wykaz poniesionych kosztów..." wymieniając koszt najmu mieszkania (pokoju), należy obok wpisać: "umowa najmu dołączona do wniosku nr ... (podać nr wniosku, do którego dołączono kopię umowy najmu)".

Przypominamy, że zwrot kosztu najmu będzie zwracany tylko w uzasadnionych przypadkach, każdy przypadek należy uzasadnić we wniosku o zwrot kosztów. 

Aby uzyskać zwrot za bilet miesięczny należy dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

 1. fakturę za bilet miesięczny wystawioną na imię i nazwisko studenta-praktykanta lub bilet imienny;
 2. wyliczenie zwrotu za zakup biletu miesięcznego;
 3. ksero listy obecności praktykanta na praktyce (karta pracy praktykanta na pilotażowej praktyce zawodowej) za okres, za który student ubiega się o zwrot kosztów.

Sposób wyliczenia zwrotu za bilet miesięczny – przykład:

 • okres obowiązywania biletu miesięcznego: od 1 lipca do 31 lipca br.;
 • liczba dni kalendarzowych w okresie obowiązywania biletu: 31 dni;
 • cena biletu: 31 zł;
 • student w okresie ważności biletu odbył 20 dni praktyki (wg listy obecności);
 • 31 zł : 31 dni = 1 zł;
 • 20 dni praktyki x 1 zł = 20 zł;
 • kwota podlegająca zwrotowi to 20 zł.

Jeżeli student-praktykant dojeżdża na miejsce odbywania praktyki własnym środkiem transportu, by rozliczyć się w ramach zwrotu dodatkowych kosztów musi dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu miesięcznego (wzór zaświadczenia w wersji edytowalnej, który w razie potrzeby można modyfikować);
 2. oświadczenie o dojeździe na miejsce odbywania praktyki własnym środkiem transportu (wzór);
 3. wyliczenie zwrotu za bilet miesięczny (SPOSÓB WYLICZENIA PODANY WYŻEJ);
 4. ksero listy obecności praktykanta na praktyce (karta pracy praktykanta na pilotażowej praktyce zawodowej) za okres, za który student ubiega się o zwrot kosztów.

 

Wzory dokumentów:

- Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej dla kierunków: Administracja Publiczna, Ekonomia, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Informatyka, Inżynieria Materiałowa, Ochrona Środowiska, Pielęgniarstwo

- Załączniki do ww. regulaminu:

 • zał.nr 1 - Arkusz pilotażowej praktyki zawodowej, .doc, .pdf
 • zał.nr 2 - Karta pracy praktykanta na pilotażowej praktyce zawodowej (Lista obecności studenta na praktyce), .doc.pdf
 • zał. nr 3 - Szczegółowy program pilotażowej praktyki zawodowej (wzór), .doc.pdf
 • zał. nr 4 - Szczegółowy harmonogram pilotażowej praktyki zawodowej, .doc.pdf
 • zał. nr 5 - Dziennik praktyki zawodowej, .doc.pdf
 • zał. nr 5 - Pierwsza strona do dziennika praktyk .doc, .pdf
 • zał. nr 6 - Sprawozdanie praktykanta z pilotażowej praktyki zawodowej, .doc.pdf
 • zał. nr 7 - Protokół zaliczenia pilotażowej praktyki zawodowej, .doc.pdf
 • zał. nr 8 - Sposób wystawiania ocen podczas trwania i zaliczania pilotażowych praktyk zawodowych, .doc, .pdf 

 

- Zasady zwrotu kosztów w ramach programu PZ

Ww. załączniki - WYPEŁNIONE KOMPUTEROWO - (wnioski o zwrot kosztów wraz z podaniem numeru konta bankowego) należy składać w Biurze Karier, Projektów i Współpracy, budynek C, p. 300e w godz.8:00-16:00. W podane poniżej dni Biuro Karier będzie czynne dla Studentów do godz. 18:00:

 • 21, 24 i 25 lipca,
 • 23, 24 i 25 sierpnia,
 • 22, 25 i 26 września,
 • 23, 24 i 25 października,
 • 22, 23 i 24 listopada,
 • 20, 21 i 22 grudnia. 

 

- Regulamin wypłacania stypendiów Studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie uczestniczącym w projekcie PPZ

Wypełnione załączniki do regulaminu wypłacania stypendiów należy składać w Dziale Pomocy Materialnej, budynek A, p. 030 w godz. 9:00-14:00 (od poniedziałku do piątku).

 

- Umowa ze studentem (wzór),

- Porozumienie z pracodawcą o realizację Programu praktyk zawodowych dla kierunku Pielęgniarstwo (wzór),

- Porozumienie z pracodawcą o realizację Programu praktyk zawodowych dla pozostałych kierunków (wzór).

- Załącznik 2 do porozumienia z pracodawcą: Potwierdzenie odbycia praktyki  (.doc / .pdf)

 

Wymagania dotyczące PPZ / Przewodnik MNiSW (.pdf)

 

Firmy zakwalifikowane do projektu 

Poniżej prezentujemy listę firm, które wezmą udział w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, II nabór . O miejscu swojej praktyki decydował student w porozumieniu z opiekunem praktyk z ramienia uczelni oraz w konsultacji z wybraną firmą oferującą miejsce na praktykę.

 1. Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o.
 2. Centrum Medyczne KOL-MED SPZOZ w Tarnowie
 3. elPLC Sp. z o.o.
 4. F.H.P.U. Tek-Pak Czesław Srzesak
 5. F.U.H.P. Elektroinstal Antoni Turek
 6. Gate-Software Sp. z o.o.
 7. GO ERP Sp. z o.o.
 8. Grupa Azoty Centrum Badań i Analiz
 9. Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
 10. Kancelaria Adwokacka adw. Maciej Dopart
 11. Kancelaria Adwokacka adw. Sebastian Strzesak
 12. Kancelaria Adwokacka Hubert Znamirowski
 13. Kancelaria Podatkowa PROFIT Katarzyna Chodur
 14. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Kancelaria Komornicza w Tarnowie Katarzyna Molenda-Skowera
 15. MGGP S.A.
 16. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
 17. MN Labs Janicki, Niesłuchowski, Sonic s.c.
 18. Nieruchomości Beata Mądel
 19. OMEGA-electric Mróz, Bibro s.j.
 20. Pracownia Rachunkowo-Księgowa Renata Stawarska
 21. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
 22. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
 23. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
 24. Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
 25. Urząd Gminy Pleśna
 26. Urząd Gminy Wierzchosławice
 27. WEBimpuls Sp. z o.o.
 28. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
 29. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie
 30. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.
 31. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

 

Koniec naboru Podmiotów/Pracodawców przyjmujących na praktyki zawodowe

Dnia 27 czerwca 2017 roku zakończył się nabór Podmiotów/Pracodawców przyjmujących studentów na praktyki zawodowe w ramach projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych". Przedstawiamy listę firm, które zgłosiły chęć udziału w projekcie wraz z liczbą miejsc na praktykę ze wskazaniem kierunków:

 1. Arabeska Centrum Artystyczno- Hobbystyczne Elżbieta Czas (ekonomia - 1 osoba),
 2. Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o. (elektrotechnika - 1 osoba, ekonomia - 2 osoby, inżynieria materiałowa - 4 osoby, ochrona środowiska - 1 osoba),
 3. Centermed Sp. z o.o. (informatyka - 3 osoby),
 4. Centrum Medyczna "Kol-Med" SPZOZ w Tarnowie (pielęgniarstwo - 15 osób),
 5. Chempak Marek Więckowski (ekonomia - 1 osoba),
 6. Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. (elektronika i telekomunikacja, informatyka - 4 osoby),
 7. elPLC Sp. z o.o. (elektrotechnika - 2 osoby, inżynieria materiałowa - 1 osoba),
 8. F.H.P.U. Tek-Pak Czesław Strzesak (administracja lub ekonomia - 2 osoby),
 9. F.U.H.P. Elektroinstal Antoni Turek (elektrotechnika - 3 osoby),
 10. F.U.H.P. Elsbud Mirosław Sępek (elektrotechnika - 3 osoby),
 11. Fundacja Ekologiczna "Czysta Wisłoka" (ochrona środowiska - 2 osoby),
 12. Gate-Software Sp. z o.o. (administracja - 1 osoba, ekonomia - 1 osoba, elektrotechnika - 1 osoba, elektronika i telekomunikacja - 1 osoba, informatyka - 4 osoby),
 13. Getso.pl Sp. z o.o. (informatyka - 1 osoba),
 14. Go Erp Sp. z o.o. (informatyka - 1 osoba),
 15. Grupa Azoty Centrum Badań i Analiz (inżynieria materiałowa - 2 osoby, ochrona środowiska - 2 osoby),
 16. Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. (ochrona środowiska - 1 osoba),
 17. Kancelaria Adwokacka adw. Maciej Dopart (administracja publiczna - 1 osoba),
 18. Kancelaria Adwokacka adw. Sebastian Strzesak (administracja - 2 osoby),
 19. Kancelaria Adwokacka Hubert Znamirowski (administracja - 1 osoba),
 20. Kancelaria Podatkowa Profit Katarzyna Chodur (ekonomia - 1 osoba),
 21. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Katarzyna Molenda-Skowera (administracja publiczna - 1 osoba),
 22. ITC Bernard Łabno (informatyka - 4 osoby), 
 23. MGGP S.A. (ekonomia - 1 osoba),
 24. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (ekonomia - 1 osoba, ochrona środowiska - 2 osoby),
 25. MN Labs Janicki, Niesłuchowski, Sonic s.c. (informatyka - 1 osoba),
 26. Nieruchomości Beata Mądel (ekonomia - 2 osoby), 
 27. NoGravity Sp. z o.o. (informatyka - 2 osoby),
 28. Omega-electric Mróz, Bibro s.j. (elektrotechnika - 2 osoby),
 29. Pracownia Rachunkowo-Księgowa Renata Stawarska (ekonomia - 1 osoba),
 30. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie (ochrona środowiska - 2 osoby),
 31. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie (pielęgniarstwo - 36 osób),
 32. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie (pielęgniarstwo - 55 osób),
 33. Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (ekonomia - 1 osoba),
 34. Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Tarnowie (elektrotechnika - 1 osoba),
 35. Urząd Gminy Pleśna (ochrona środowiska, administracja, informatyka - 3 osoby),
 36. Urząd Gminy Wierzchosławice (ochrona środowiska - 2 osoby),
 37. WEBimpuls Sp. z o.o. (informatyka - 2 osoby),
 38. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. (ochrona środowiska - 1 osoba),
 39. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Delegatura w Tarnowie (ochrona srodowiska - 5 osób),
 40. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. (elektronika i telekomunikacja - 1 osoba),
 41. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (ochrona środowiska - 5 osób).

 

Zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne

Zapraszamy studentów do II etapu rekrutacji czyli na rozmowy kwalifikacyjne do Programu Płatnych Praktyk Zawodowych - II nabór. Terminy rozmów dla poszczególnych kierunków odbędą się:

 • 22 czerwca 2017 od  8:15 do 13:00 dla studentów Ochrony środowiska
 • 23 czerwca 2017 dla studentów Pielęgniarstwa

od 14:00 do 19:00 - I komisja

od 14:00 do 20:00 - II komisja

 • 24 czerwca 2017 dla studentów Pielęgniarstwa 

od 9:00 do 13.00  - I komisja

od 8:15 do 15:45 - II komisja

 • 26 czerwca 2017 dla studentów Administracji i Ekonomii

od 8:30 do 11:15 - Administracja

od 8:30 do 12:15 - Ekonomia

 • 27 czerwca 2017 dla studentów Elektrotechniki, Elektroniki i Telekomunikacji, Informatyki i Inżynierii Materiałowej

od 8:30 do 11:15 - Informatyka

od 8:30 do 10:00 - Inżynieria Materiałowa

od 10:30 do 12:15 - Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja

O szczegółach poinformujemy mailowo i telefonicznie bezpośrednio zainteresowanych. Rozmowy zostaną przeprowadzone w budynku C, pok. 300b lub 300c.

 

Uwaga! Przedłużona rekrutacja!

Rekrutacja do projektu płatnych praktyk zawodowych dla kierunków: Elektronika i telekomunikacja, Informatyka oraz Inżynieria materiałowa została przedłużona do dnia 23 czerwca 2017 r. do godz. 15:00. Zapraszamy!

 

REKRUTACJA studentów

do płatnego Programu praktyk zawodowych dla studentów następujących kierunków kształcenia: administracja publiczna (II rok), ekonomia (II rok), elektrotechnika (II rok), elektronika i telekomunikacja (II rok), informatyka (II rok), inżynieria materiałowa (II rok), ochrona środowiska (II i III rok), pielęgniarstwo (II i III rok) trwa do 20 czerwca 2017 r.

Po raz drugi zapraszamy do udziału w programie 6-miesięcznych płatnych praktyk zawodowych (stypendium 10 000 zł) współfinansowanym ze środków Funduszy Unijnych. Program gwarantuje wsparcie ze strony opiekuna uczelni i firmy w czasie odbywania praktyki. Student sam wybiera miejsce, gdzie chciałby odbyć praktykę.  

Celem tego projektu jest nabycie przez studenta nowych lub pogłębienie już posiadanych umiejętności, wiedzy i zachowań niezbędnych podczas wykonywania zawodu w branży ściśle związanej z kierunkiem kształcenia oraz stworzenie przydatnej sieci kontaktów zawodowych.

Chętnych do wzięcia udziału w II naborze do projektu zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uzupełnienia Kwestionariusza dla studenta. Kwestionariusz należy złożyć osobiście w Biurze Karier, Projektów i Współpracy, budynek C, pokój 300e (III piętro) w godz. 8:00-16:00. 

 

NABÓR Podmiotów/Pracodawców PRZYJMUJĄCYCH na praktyki zawodowe

Do 27 czerwca 2017 trwa NABÓR Podmiotów/Pracodawców, którzy zdecydują się na przyjęcie studentów PWSZ w Tarnowie na półroczne, płatne praktyki zawodowe w ramach Programu praktyk zawodowych realizowanego w ww. projekcie pilotażowym.

Zachęcamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o naborze i Regulaminem naboru oraz do złożenia Formularza zgłoszeniowego (wersja .doc, wersja .pdf).

ZAPRASZAMY do współpracy i współrealizacji tego projektu.

 

Trwa rekrutacja na uczelnianych opiekunów praktyk

Wszystkich nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-technicznych zainteresowanych udziałem w ww. projekcie, zapraszamy do zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem,Regulaminem i do złożenia Formularza zgłoszeniowego (wersja .doc, wersja .pdf).

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 czerwca 2017 roku

 

 

 

 

Powrót do listy wiadomości

« Sierpień 2019 »
Sierpień
PnWtŚrCzPtSbNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Sonda

Nasza nowa strona: