Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Niedziela, 25 października 2020
oferty pracy: 1948
oferty praktyk i staży: 178
zarejestrowani pracodawcy: 310
Jesteś w: Start RAPORTY Statystyki z Urzędów Pracy 2016/2017 i 2017/2018
A A A

Statystyki z Urzędów Pracy 2016/2017 i 2017/2018

 

Liczba absolwentów PWSZ w Tarnowie zarejestrowanych w Urzędach Pracy od 01.05.2016 - 31.10.2016

 

Kierunki studiów prowadzone przez PWSZ w Tarnowie PUP w Bochni PUP w Gorlicach PUP w Dąbrowie Tarnowskiej PUP dla Powiatu Nowosądeckiego PUP w Dębicy* PUP w Mielcu PUP w Brzesku PUP w Jaśle PUP w Tarnowie Łącznie
Administracja  1 6 3     10 4 3 20 47
Automatyka i robotyka                   0
Chemia 1     1   1     5 8
Ekonomia 2 3 2     4 2 2 26 41
Elektronika i telekomunikacja                 8 8
Elektrotechnika                  4 4
Filologia angielska  2         1     9 12
Filologia germańska   2       1     2 5
Filologia romańska                  2 2
Filologia polska  1 1 1     1   1 11 16
Fizjoterapia  2 1   1   6     6 16
Grafika                 2 2
Informatyka                 16 16
Inżynieria materiałowa    1         1   9 11
Matematyka 1         1     6 8
Mechatronika                   0
Ochrona środowiska    1 1         1 4 7
Pedagogoka przedszkolna i wczesnoszkolna                   0
Pielęgniarstwo      1 1   4 1 1 13 21
Wychowanie fizyczne  1 2   1   1 1   8 14
Wzornictwo                 4 4
Zarządzanie i marketing                   0
Łącznie 11 17 8 4 0 30 9 8 155 242

  

Kierunki studiów prowadzone przez PWSZ w Tarnowie Studenci ostatniego roku studiów w roku akademickim 2015/2016 (stan na 30.11.2015) - studia stacjonarne Liczba zarejestrowanych absolwentów w Powiatowych Urzędach Pracy od 01.05.2016 - 31.10.2016 Stosunek procentowy absolwentów zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy do studentów ostatniego roku studiów
Administracja  157 47 30%
Automkatyka i robotyka 0 0  
Chemia 28 8 29%
Ekonomia 119 41 34%
Elektronika i telekomunikacja 28 8 29%
Elektrotechnika  27 4 15%
Filologia angielska  70 12 17%
Filologia germańska 20 5 25%
Filologia romańska  13 2 15%
Filologia polska  52 16 31%
Fizjoterapia  64 16 25%
Grafika 10 2 20%
Informatyka 64 16 25%
Inżynieria materiałowa  58 11 19%
Matematyka 23 8 35%
Mechatronika 0 0  
Ochrona środowiska  11 7 64%
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 0 0  
Pielęgniarstwo  169 21 12%
Wychowanie fizyczne  32 14 44%
Wzornictwo 16 4 25%
Zarządzanie i marketing 0 0  
Ogółem: 961 242 25%

 

 

Liczba absolwentów PWSZ w Tarnowie zarejestrowanych w Urzędach Pracy od 01.11.2016 - 30.04.2017

  

Kierunki studiów prowadzone przez PWSZ w Tarnowie PUP w Bochni PUP w Gorlicach PUP w Dąbrowie Tarnowskiej PUP dla Powiatu Nowosądeckiego PUP w Dębicy* PUP w Mielcu PUP w Brzesku PUP w Jaśle PUP w Tarnowie Łącznie
Administracja  2 1 1 3   7   1 20 35
Automatyka i robotyka                   0
Chemia   1       1     3 5
Ekonomia 1 1       1 3   21 27
Elektronika i telekomunikacja                 6 6
Elektrotechnika                  9 9
Filologia angielska  1 1       3     7 12
Filologia germańska             1   2 3
Filologia romańska                  1 1
Filologia polska              1   6 7
Fizjoterapia  2 1       3     3 9
Grafika                 6 6
Informatyka                 13 13
Inżynieria materiałowa                  15 15
Matematyka   1       1 1   4 7
Mechatronika                   0
Ochrona środowiska        1   1     1 3
Pedagogoka przedszkolna i wczesnoszkolna   1               1
Pielęgniarstwo            1     1 2
Wychowanie fizyczne    1             2 3
Wzornictwo                 1 1
Zarządzanie i marketing   1               1
Łącznie 6 9 1 4 0 18 6 1 121 166

 

Kierunki studiów prowadzone przez PWSZ w Tarnowie Studenci ostatniego roku studiów w roku akademickim 2016/2017 (stan na 30.11.2016) - studia stacjonarne Liczba zarejestrowanych absolwentów w Powiatowych Urzędach Pracy od 01.11.2016 - 30.04.2017 Stosunek procentowy absolwentów zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy do studentów ostatniego roku studiów
Administracja  155 35 23%
Automkatyka i robotyka 67 0  
Chemia 7 5 71%
Ekonomia 98 27 28%
Elektronika i telekomunikacja 41 6 15%
Elektrotechnika  36 9 25%
Filologia angielska  58 12 21%
Filologia germańska 14 3 21%
Filologia romańska  13 1 8%
Filologia polska  37 7 19%
Fizjoterapia  72 9 13%
Grafika 20 6 30%
Informatyka 84 13 15%
Inżynieria materiałowa  51 15 29%
Matematyka 17 7 41%
Mechatronika 0 0  
Ochrona środowiska  20 3 15%
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 0 1  
Pielęgniarstwo  187 2 1%
Wychowanie fizyczne  30 3 10%
Wzornictwo 19 1 5%
Zarządzanie i marketing 0 1  
Ogółem: 1026 166 16%

 

 

Liczba absolwentów PWSZ w Tarnowie zarejestrowanych w Urzędach Pracy od 01.05.2017 - 31.10.2017

  

Kierunki studiów prowadzone przez PWSZ w Tarnowie PUP w Bochni PUP w Gorlicach PUP w Dąbrowie Tarnowskiej PUP dla Powiatu Nowosądeckiego PUP w Dębicy* PUP w Mielcu PUP w Brzesku PUP w Jaśle PUP w Tarnowie Łącznie
Administracja    8 1 1   3 5 1 40 59
Automatyka i robotyka                   0
Chemia   1       1     1 3
Ekonomia 2 9       1 5   30 47
Elektronika i telekomunikacja   1         1   3 5
Elektrotechnika  1           1   6 8
Filologia angielska  1 1       1     5 8
Filologia germańska 1               2 3
Filologia romańska            1       1
Filologia polska  1 4       1 1   4 11
Fizjoterapia  2 3   3   7 2   7 24
Grafika             1   3 4
Informatyka             3   10 13
Inżynieria materiałowa                  4 4
Matematyka 1           1   5 7
Mechatronika     1         1   2
Ochrona środowiska    1       2     3 6
Pedagogoka przedszkolna i wczesnoszkolna           1       1
Pielęgniarstwo    1       4     2 7
Wychowanie fizyczne            1     2 3
Wzornictwo                 1 1
Zarządzanie i marketing                   0
Łącznie 9 29 2 4 0 23 20 2 128 217

  

Kierunki studiów prowadzone przez PWSZ w Tarnowie Studenci ostatniego roku studiów w roku akademickim 2016/2017 (stan na 30.11.2016) - studia stacjonarne Liczba zarejestrowanych absolwentów w Powiatowych Urzędach Pracy od 01.05.2017 - 31.10.2017 Stosunek procentowy absolwentów zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy do studentów ostatniego roku studiów
Administracja  222 59 27%
Automkatyka i robotyka 0 0  
Chemia 7 3 43%
Ekonomia 98 47 48%
Elektronika i telekomunikacja 41 5 12%
Elektrotechnika  36 8 22%
Filologia angielska  58 8 14%
Filologia germańska 14 3 21%
Filologia romańska  13 1 8%
Filologia polska  37 11 30%
Fizjoterapia  72 24 33%
Grafika 20 4 20%
Informatyka 84 13 15%
Inżynieria materiałowa  51 4 8%
Matematyka 17 7 41%
Mechatronika 0 2  
Ochrona środowiska  20 6 30%
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 0 1  
Pielęgniarstwo  187 7 4%
Wychowanie fizyczne  30 3 10%
Wzornictwo 19 1 5%
Zarządzanie i marketing 0 0  
Ogólne 1026 217 21%

 

 

Liczba absolwentów PWSZ w Tarnowie zarejestrowanych w Urzędach Pracy od 01.11.2017 - 30.04.2018

 

Kierunki studiów prowadzone przez PWSZ w Tarnowie PUP w Bochni PUP w Gorlicach PUP w Dąbrowie Tarnowskiej PUP dla Powiatu Nowosądeckiego PUP w Dębicy* PUP w Mielcu PUP w Brzesku PUP w Jaśle PUP w Tarnowie Łącznie
Administracja  1 3 6     4   6 36 56
Automatyka i robotyka                   0
Chemia                 1 1
Ekonomia 1 1 3     1   3 11 20
Elektronika i telekomunikacja           1 1   6 8
Elektrotechnika  1 1 1       1 1 3 8
Filologia angielska  1 2       2     7 12
Filologia germańska                 1 1
Filologia romańska                    0
Filologia polska    4 1     1   1 2 9
Fizjoterapia  1 2 1 1   3 1 1 12 22
Grafika     1         1 2 4
Informatyka   1         2   17 20
Inżynieria materiałowa    1 1         1 8 11
Matematyka     1     1   1 1 4
Mechatronika                   0
Ochrona środowiska  1 1 1           1 4
Pedagogoka przedszkolna i wczesnoszkolna                   0
Pielęgniarstwo      1           1 2
Wychowanie fizyczne                    0
Wzornictwo     1       1 1 2 5
Zarządzanie i marketing                   0
Łącznie 6 16 18 1 0 13 6 16 111 187

  

Kierunki studiów prowadzone przez PWSZ w Tarnowie Studenci ostatniego roku studiów w roku akademickim 2017/2018 (stan na 30.11.2017) - studia stacjonarne Liczba zarejestrowanych absolwentów w Powiatowych Urzędach Pracy od 01.11.2017 - 30.04.2018 Stosunek procentowy absolwentów zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy do studentów ostatniego roku studiów
Administracja  162 56 35%
Automkatyka i robotyka 0 0  
Chemia 10 1 10%
Ekonomia 85 20 24%
Elektronika i telekomunikacja 23 8 35%
Elektrotechnika  24 8 33%
Filologia angielska  61 12 20%
Filologia germańska 15 1 7%
Filologia romańska  12 0 0%
Filologia polska  34 9 26%
Fizjoterapia  71 22 31%
Grafika 21 4 19%
Informatyka 79 20 25%
Inżynieria materiałowa  31 11 35%
Matematyka 18 4 22%
Mechatronika 0 0  
Ochrona środowiska  19 4 21%
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 31 0 0%
Pielęgniarstwo  193 2 1%
Wychowanie fizyczne  37 0 0%
Wzornictwo 29 5 17%
Zarządzanie i marketing 0 0  
Ogółem: 955 187 20%

 

* Dane dla Urzędu Pracy w Dębicy podane są zbiorczo za cały okres od 01.05.2016 do 30.04.2018

 

Liczba absolwentów PWSZ w Tarnowie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Dębicy w okresie 01.05.2016 - 30.04.2018

  

Kierunki studiów prowadzone przez PWSZ w Tarnowie PUP w Dębicy
Administracja  13
Automatyka i robotyka  
Chemia  
Ekonomia 9
Elektronika i telekomunikacja  
Elektrotechnika   
Filologia angielska  3
Filologia germańska 1
Filologia romańska   
Filologia polska  4
Fizjoterapia  6
Grafika  
Informatyka 2
Inżynieria materiałowa  1
Matematyka 2
Mechatronika  
Ochrona środowiska  4
Pedagogoka przedszkolna i wczesnoszkolna  
Pielęgniarstwo   
Wychowanie fizyczne  1
Wzornictwo  
Zarządzanie i marketing  
Łącznie 46